gospodarka

Wymagania konstrukcyjne

Biorąc pod uwagę zespół wymagań stawianych konstrukcji przegrody budowlanej w zależności od materiałów będących do dyspozycji, układ warstw powinien mieć odpowiednią kolejność. Od wewnątrz daje się warstwę o ograniczonej przepuszczalności pary wodnej, np. mocny tynk cementowo-wapienny. Następnie stosuje się warstwę nośną z materiału ciężkiego o dużej wytrzymałości konstrukcyjnej, np. z cegły pełnej, bloczków betonowych itp. Warstwa ocieplająca powinna być wykonana z materiałów lekkich, jak gazobeton, pustaki betonowe i ceramiczne, płyty izolacyjne itp., i osłonięta od wilgoci opadowej, np. tynkiem wapiennym z dodatkiem cementu, płytami azbestowo-cementowymi itp. Stropy w pomieszczeniach inwentarskich zwykle składają się również z co najmniej trzech warstw: od wewnątrz podsufitka lub tynk, środkowa warstwa nośna w formie np. płyty żelbetowej lub przekryć międzybelkowych stropu, a od góry warstwa ocieplająca z gazobetonu, czystego gruzu, polepy glinianej itp. Wykonując posadzki należy dążyć, aby wierzchnia ich warstwa oprócz cech wynikających z warunków użytkowania była odporna na wilgoć, nienasiąkliwa i obok dobrego spełniania funkcji nośnej odznaczała się możliwie niską pojemnością cieplną. Tę ostatnią cechę uzyskuje się przez ograniczenie grubości warstwy osłaniającej ocieplenie posadzki wykonane z lekkich materiałów. W przypadku posadzek betonowych ich grubość na legowiskach dla zwierząt nie może przekraczać 3 cm. Warstwa ocieplająca może być wykonana z lekkiego betonu, keramzytu, styrobetonu itp., na podłożu z warstwy żwirowo-piaskowej. Powiadamiamy wszystkich, że nasza spółka akcyjna proponuje rozległy typ planów rozgłaszających się do zastosowań budowlanych. Dzięki temu, można osobiście wskazywać odpowiedni wygląd domu, bez potrzeb angażowania i płacenia firmy architekta. Określa to w wprawy, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i osiągalne dla każdego, co jeszcze parę lat temu nie egzystowało wykonalne. W połączeniu z tą wiadomością zapraszamy Kraje do współpracy z naszą firmą - ofiarujemy ogromny dobór w bardzo rzetelnych kosztach! Chętnie udzielimy Królestwu więcej informacji, a także odpowiemy na wszelkie dochodzenia.