gospodarka

Stanowiska obrotowe

Szczególną odmianą stanowisk w oborze uwięziowej są stanowiska obrotowe. Gabarytem nie różnią się one od stanowiska z rusztem, mają natomiast obrotowe przegrody międzystanowiskowe wraz z drabiną czołową. Zamiast uwięzi naszyjnej jest łańcuch blokujący krowę od tyłu. Ukośne ustawienie krów ułatwia dojenie; rurociąg podciśnienia do jarki mechanicznej musi być wówczas dostępny z korytarza gnojowego. Dobór odpowiednich rozwiązań stanowiska, ciągu paszowego i korytarzy gnojowych ma decydujący wpływ na szerokość obory. Obory wolnostanowiskowe. Zmniejszają one uciążliwość i nakłady pracy obsługi oraz stwarzają korzystniejsze warunki środowiskowe. Ze względów organizacyjno-gospodarczych niezbędna jest dostateczna koncentracja odpowiednio wyselekcjonowanych zwierząt, dostatek pasz, sprawne urządzenia mechaniczne i wysoko kwalifikowana obsługa. Wyodrębnienie partii budynku o jednorodnej funkcji upraszcza przebieg procesów produkcyjnych, a swoboda poruszania się zwierząt ma wpływ na ich zdrowotność i użytkowość. Zmienia się również forma obsługi z indywidualnej na grupową. W hali legowiskowej znajdują się boksy przeznaczone na legowiska dla pojedynczych osobników. Są one z trzech stron ogrodzone, aby zapewnić spokój odpoczywającym zwierzętom. Legowisko może być bez-ściółkowe — z wykładziną np. z maty gumowej lub zaścielone rozdrobnioną ściółką; zamiast ściółki bywa nawet stosowany czysty, suchy piasek w warstwie grubości około 15 cm. Przegrody wykonywane są z rur stalowych lub drewna. Zanieczyszczaniu legowiska przeciwdziała przesuwny rygiel barkowy oraz próg na granicy legowiska i korytarza gnojowego. Próg uniemożliwia zwierzętom wejście tyłem do boksu, a ponadto ogranicza ruch zgarniacza przy mechanicznym usuwaniu odchodów z korytarza gnojowego. Powiadamiamy wszystkich, że nasza kompania podaje wielki wariant wzorów emitujących się do użyć budowlanych. Dzięki temu, można samodzielnie sortować odpowiedni wygląd struktury, bez potrzeby angażowania i płacenia roboty architekta. Oznacza to w wprawie, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i dostępne dla wszelakiego, co jeszcze parę lat temu nie było prawdopodobne. W związku z tą wiadomością zapraszamy Królestwa do współpracy z naszą kompanią - ofiarujemy rozległy wariant w bardzo rzetelnych cenach! Ochoczo użyczymy Królestwu więcej danych, a także odpowiemy na wszystkie wypytywania.