gospodarka

Paszarnia i dojarnia

Służy ona do przygotowywania pasz przed zadaniem ich do żłobów, a także do okresowego składania zasobów pasz przeznaczonych na jeden lub na kilka dni. Powierzchnia tego pomieszczenia zależy od przyjętej organizacji żywienia, rodzaju skarmianych pasz i sposobów ich przygotowywania. Paszarnię lokalizuje się na linii transportu pasz, między magazynem a żłobami. W oborach przejazdowych z reguły stanowi ona przedłużenie budynku i tworzy przedsionek chroniący pomieszczenie główne przed wyziębieniem. Wraz z uproszczeniem żywienia zmniejsza się rola paszami i jednocześnie jej powierzchnia. W oborach nieprzejazdowych paszarnia służy również do przeładunku pasz dostarczanych zewnętrznymi środkami transportu, co zwykle wymaga większej powierzchni. Przy pełnej mechanizacji transportu pasz rola paszami ogranicza się do przestrzeni manewrowej. W stosowanych obecnie obiektach powierzchnia paszami wynosi orientacyjnie około 0,5 m na 1 szt. bydła w oborze. Wskaźnik ten zmniejsza się do 0,3 m na 1 szt. wraz ze wzrostem powierzchni budynków. Dojenie krów ze względu na uciążliwość dla obsługi i pracochłonność wymagało mechanizacji w pierwszej kolejności. Minione kilkanaście lat przyniosło tu znaczny postęp techniczny. Stopniowe doskonalenie urządzeń i kompleksowa mechanizacja, a nawet automatyzacja szeregu procesów produkcyjnych przyczyniły się Z jednej strony do zwiększenia wydajności pracy, z drugiej zaś — do maksymalnego przystosowania funkcjonowania urządzenia mechanicznego do wymagań organizmu zwierzęcia. Zawiadomimy wszystkich, że nasza spółka oferuje ogromny dobór szkiców transmitujących się do użyć budowlanych. Dzięki temu, można osobiście wskazywać odpowiedni wygląd budynku, bez wymagania angażowania i płacenia robocie architekta. Określa to w biegłości, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i osiągalne dla wszelakiego, co jeszcze kilka lat temu nie było wykonywalne. W połączeniu z tą informacją zapraszamy Kraje do kooperacji z naszą kompanią - oferujemy potężny wybór w bardzo rzetelnych kosztach! Ochoczo przekażemy Krajowi więcej danych, a także odpowiemy na wszystkie zagadnienia.