gospodarka

Jalowniki

W wychowie jałówek rozróżnia się trzy fazy: — przedrozpłodową — w wieku od 7 do 15 miesięcy; rozpłodową — od 16 miesiąca życia do 2 miesiąca cielności; cielności — od 2 do 8 miesiąca ciąży. Odmienna intensywność rozwoju zwierząt w różnym wieku oraz odmienne wymagania środowiskowe i żywieniowe skłaniają do stosowania zróżnicowanych form utrzymania. Podstawową jednak zasadą jest odchowywanie zwierząt w zbliżonych lub takich samych warunkach, jakie będą istniały w oborach. Młode zwierzęta łatwiej się adaptują do warunków utrzymania niż dojrzałe. W jałownikach stosuje się jeden z następujących sposobów utrzymania: na stanowiskach uwięziowych; w kojcach grupowych ściółkowych lub bezściółkowych; w kojcach grupowych ze stanowiskami boksowymi. Zwierzęta wychowane w pomieszczeniach bezuwięziowych odznaczają się lepszym rozwojem i lepszą użytkowością, dlatego też uwięzio- wy system odchowu jest formą zanikającą w gospodarstwach wielko- stadnych, w mniejszych gospodarstwach może być jednak celowy. Stanowiska uwięziowe dla jałówek różnią się od stanowisk dla krów długością i szerokością legowiska. Gabaryty stanowisk dostosowywane są do ich wielkości według takich samych zasad jak dla krów. W jałownikach ze stanowiskami uwięziowymi, szczególnie dla zwierząt bardzo młodych, powierzchnia budynku wykorzystywana jest nieefektywnie. Mówimy każdych, że nasza spółka proponuje wielki wariant rysunków transmitujących się do zastosowań budowlanych. Dzięki temu, można samodzielnie selekcjonować odpowiedni wygląd gmachu, bez potrzeby angażowania i opłacania firmy architekta. Określa to w wprawie, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i osiągalne dla każdego, co jeszcze parę lat temu nie egzystowało wykonywalne. W połączeniu z tą wiadomością zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą - oferujemy ogromny dobór w bardzo porządnych wartościach! Chętnie przekażemy Królestwu więcej wiadomości, a także odpowiemy na każde dochodzenia.