gospodarka

Dojenie

Czynność dojenia można podzielić na szereg zabiegów, które w różnym stopniu nadają się do zmechanizowania. Stopień mechanizacji poszczególnych operacji rzutuje zarówno na pracochłonność i uciążliwość obsługi, na nakłady inwestycyjne, jak i na rozwiązania przestrzenno-budowlane. Do najstarszych rozwiązań technicznych należą urządzenia do doju na stanowiskach w oborach uwięziowych. Rozróżnia się tu dwa warianty instalacyjne, umożliwiające dój do konwi — dojarki konwi o w e lub do rurociągu mlecznego — dojarki przewodowe. W pierwszym wypadku wzdłuż rzędów stanowisk instaluje się rurociąg podciśnieniowy, umożliwiający podłączenie aparatury udojowej. Urządzenia takie stosowane są głównie w małych oborach oraz w porodówkach na fermach. Dojenie do rurociągu wymaga instalowania wzdłuż rzędu stanowisk pętli rurociągu podciśnienia i rurociągu mlecznego. W praktyce inwestycyjnej dój na stanowiskach przewiduje się w oborach mieszczących do 240 krów, a więc w 4-rzędowych, mających po około 60 stanowisk w rzędzie. Większa koncentracja zwierząt wymaga prowadzenia doju w wydzielonych pomieszczeniach, zwanych dojarniami lub halami udojowymi. W zabudowie fermowej przechowalnia może stanowić łącznik między dwiema oborami. Należy dążyć, aby pomieszczenia na mleko były osłonięte i zabezpieczone przed przenikaniem woni z pomieszczeń inwentarskich, magazynów pasz i składowisk odchodów. Meldujemy każdych, że nasza spółka akcyjna ofiaruje ogromny dobór planów rozgłaszających się do zastosowań budowlanych. Dzięki temu, można osobiście sortować odpowiedni wygląd struktury, bez wymagania angażowania i płacenia roboty architekta. Oznacza to w rutyny, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i dostępne dla wszelkiego, co jeszcze kilkanaście lat temu nie istniało realne. W połączeniu z tą adnotacją zapraszamy Kraje do kooperacji z naszą kompanią - ofiarujemy rozległy typ w bardzo rzetelnych kosztach! Ochoczo przekażemy Królestwie więcej wiadomości, a także odpowiemy na wszelkie egzaminowania.