gospodarka

Cieletnik

W chowie cieląt rozróżnia się dwa okresy — wypajania i odchowu właściwego. Odpowiednio do zmieniających się wymagań bytowych zwierząt i do ich wieku stosowane są odmienne urządzenia wewnętrzne budynków oraz rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i materiałowo- -konstrukcyjne. W okresie wpajania, trwającym — zależnie od dalszego przeznaczenia zwierząt, systemu żywienia, stosowanych pasz itp. — do 40 lub 70 dni życia stosuje się zwykle pojedyncze klatki z podłogą rusztową. W uzasadnionych wypadkach, głównie w chowie wielkostadnym i przy użyciu automatów paszowych, można trzymać cielęta w wypajalni w kojcach grupowych z podłogą szczelinową lub na ściółce. Cielęta starsze, aż do wieku 6 mies., trzymane są z reguły w kojcach grupowych ściółkowych lub bezściółkowych, a cieliczki nawet w kojcach ze stanowiskami boksowymi. System utrzymania cieląt stosuje się w miarę możliwości taki, w jakim będą one utrzymywane później, jako zwierzęta w okresie produkcyjnym. Pomieszczenia dla cieląt, szczególnie w okresie wypajania, muszą zapewniać im ochronę przed nie sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a głównie suche legowiska. Rzutuje to na dobór materiałów, a także na taki system transportu pasz, aby nie dopuszczał do powstawania przeciągów. Właściwe kształtowanie mikroklimatu było punktem wyjścia przy rozplanowaniu cielętnika w gospodarstwie specjalistycznym. Pomieszczenie dla cieląt jest z dwu stron osłonięte — paszarnią oraz składem słomy i siana. Raportujemy wszelkich, że nasza kompania podaje potężny typ schematów emitujących się do użyć budowlanych. Dzięki temu, można osobiście wskazywać odpowiedni wygląd domu, bez potrzeb angażowania i finansowania firmie architekta. Określa to w wprawy, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i osiągalne dla wszelakiego, co jeszcze parę lat temu nie egzystowało prawdopodobne. W połączeniu z tą notatką zapraszamy Królestwa do kooperacji z naszą przedsiębiorstwem - proponujemy wielki wariant w bardzo zacnych wartościach! Ochoczo użyczymy Krajowi więcej danych, a także odpowiemy na każde zadania.