gospodarka

Fermy typu przemyslowego

Unowocześnienie metod produkcji mięsa wieprzowego polega głównie na koncentracji środków wytwarzania, zwierząt i ludzi oraz na stosowaniu organizacji pracy opartej na technologii stosowanej w przemyśle. Duży stopień mechanizacji procesów produkcyjnych, racjonalizacja żywienia oraz ścisłe przestrzeganie zasad zootechnicznych i weterynaryjnych stosowane są w celu uzyskania wysokich efektów gospodarczych. W krajowej praktyce inwestycyjnej sprawdzono 5 różnych typów ferm, zbudowanych i zorganizowanych według technologii zagranicznych, oraz opracowano i przekazano szereg rozwiązań własnych. Poszczególne typy ferm poza skalą produkcji różnią się: systemem zabudowy i układu obiektów fermy; rozwiązaniami budowlanymi i wyposażeniem technicznym; stopniem mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych; organizacją produkcji i utrzymania zwierząt, a więc rytmem wytwarzania, systemami żywienia, zróżnicowaniem parametrów zootechnicznych, odprowadzaniem i zagospodarowaniem odchodów itp. Doświadczenia zdobyte w toku badań eksploatacyjnych w szeregu ferm wzniesionych według technologii zagranicznych pozwoliły na opracowanie i udoskonalenie krajowej technologii chowu trzody chlewnej w fermach o zamkniętym cyklu produkcyjnym, typu Bisprol. Zabudowa fermy podzielona jest na dwa sektory: reprodukcji i towarowy. Z sektora reprodukcji uzyskuje się loszki na remont stada. W organizacji chowu w fermie przyjęto 10-dniowy rytm produkcji. W chlewniach przeznaczonych dla fazy krycia i ciąży lochy przed stwierdzeniem prośności przebywają w kojcach indywidualnych blokowanych, a lochy prośne — w kojcach grupowych po 6 sztuk. Chlewnie dla faz: porodu, karmienia, odchowu warchlaków i tuczu stanowią szereg pawilonów zespolonych parami. Zawiadomimy wszelkich, że nasza spółka z o.o. przekazuje ogromny typ rysunków nadających się do zastosowań budowlanych. Dzięki temu, można samodzielnie sortować odpowiedni wygląd budynku, bez potrzeby angażowania i finansowania firmy architekta. Określa to w biegłości, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i dostępne dla każdego, co jeszcze kilka lat temu nie egzystowało możliwe. W związku z tą informacją zapraszamy Kraje do kooperacji z naszą firmą - ofiarujemy wielki typ w bardzo zacnych cenach! Ochoczo przekażemy Krajowi więcej wiadomości, a także odpowiemy na wszystkie zagadnienia.