gospodarka

Ferma przemyslowa

Charakterystyczną cechą ferm bydła jest ich ścisły związek z areałem użytków rolnych, limituje on bowiem wielkość obiektów przez możliwe do uzyskania zasoby paszowe i rolnicze wykorzystanie odchodów zwierzęcych. Z reguły tworzy się fermy z jednej grupy użytkowej zwierząt, a więc są fermy krów, jałowizny remontowej, cieląt lub bukatów. Ta pogłębiona specjalizacja produkcji ułatwia organizację chowu, a jednocześnie upraszcza zabudowę. Stosownie do warunków gospodarstwa wprowadza się odpowiednie rozwiązania technologiczne i przestrzenne. Zabudowę fermy kompletuje się z typowych budynków inwentarskich, np. obora stanowiskowa dla 400 krów uzupełniona zespołem typowych magazynów pasz, zbiorników gnojowicy, budynkami pomocniczymi i obiektami towarzyszącymi — utworzy jednostkę samodzielną, a zatem fermę średniej wielkości. Każda taka jednostka musi zapewnić sobie jednak kooperację z innymi gospodarstwami co najmniej w zakresie remontu stada oraz zbytu cieląt. Pawilonowy system zabudowy ułatwia wznoszenie obiektów dla różnej wielkości stad. Zabudowę inwentarską tworzą trzy pawilony, a czwarty przeznaczony jest na dojarnię i porodówkę. Dwa pawilony sąsiadujące z dojarnią zajmują krowy laktujące, a w trzecim trzymane są krowy zasuszane i zasuszone. Krowy w pawilonach produkcyjnych mają stanowiska kombiboksowe, a w porodówce — rusztowe. Transport pasz odbywa się korytarzami przejazdowymi, a usuwanie obornika — kanałami podrusztowymi do kolektorów i przepompowni. Dla każdej grupy produkcyjnej przeznaczone są wyodrębnione wybiegi. Donosimy wszelkich, że nasza spółka z o.o. przekazuje potężny wybór schematów transmitujących się do zastosowań budowlanych. Dzięki temu, można samodzielnie selekcjonować odpowiedni wygląd struktury, bez konieczności angażowania i finansowania przedsiębiorstwie architekta. Określa to w wprawie, że inwestycje budowlane są dzięki temu tańsze i osiągalne dla każdego, co jeszcze kilka lat temu nie było prawdopodobne. W związku z tą informacją zapraszamy Kraje do kooperacji z naszą przedsiębiorstwem - proponujemy potężny typ w bardzo rzetelnych kosztach! Ochoczo przekażemy Państwu więcej informacji, a także odpowiemy na wszystkie zadania.