gospodarka

Materialy i konstrukcje

W budownictwie rolniczym wprowadzono powszechnie obowiązującą siatkę modularną konstrukcji, o wielkości wynikającej z wielokrotności modułu wynoszącego 30 cm. Zasadnicze zatem wymiary siatki konstrukcyjnej wynoszą 300, 450 i 600 cm, a rozpiętości konstrukcyjne budynków rolniczych wynikają z zestawienia wymiarów siatki podstawowej. Występują w praktyce inwestycyjnej budynki o rozpiętości konstrukcyjnej 750, 900, 1050, 1200 itd. Rozwiązania konstrukcyjne budynków halowych, bez słupów wewnętrznych, pozwalają na przekrycie większych rozpiętości, jednak dostosowanych do wielokrotności modułu projektowego i zasadniczych wymiarów siatki konstrukcyjnej. Wznoszone są budynki halowe o rozpiętości: 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 21 000, 24 000 cm; są to rozpiętości w osiach elementów konstrukcyjnych. Rozpiętość technologiczna, a więc szerokość użytkowa, różni się od podanych wymiarów zależnie od położenia pionowych elementów nośnych w stosunku do ściany osłonowej oraz przyjętych rozwiązań materiałowych. W niektórych wypadkach różnica ta może wynosić 65 cm, o czym należy pamiętać, projektując układ funkcjonalny budynku. Tyle plany budowlane wyprzedawane i przygotowane w naszej przedsiębiorstwie to najkorzystniejsza inwestycja - oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Zakup pomysłu świadczy taniutką kondycję lokaty, a dzięki temu jest to najwybitniej efektywny sposób wyposażenia w nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, ochoczo udzielimy więcej wiadomości na temat naszej propozycji. Równocześnie zawiadamiamy, że nasza spółka często świadczy usługi w cenach promocyjnych - pytamy o telefon ażeby dowiedzieć się więcej.