Urzadzenia mechaniczne
gospodarka

Urzadzenia mechaniczne

Duże oszczędności w zakresie powierzchni budynków dla bydła można uzyskać przez zastosowanie stacjonarnych urządzeń mechanicznych do transportu pasz. Efektywność takich przenośników jest szczególnie wysoka w przypadku stosowania monodiety. Szersze stosowanie pasz gospodarskich stwarza konieczność ich przeładunków oraz dostosowania ich postaci do transportu mechanicznego. Pełna mechanizacja transportu pasz wymaga ponadto stosowania odpowiednich magazynów, przy czym preferowane są silosy wieżowe. W fermach wolnostanowiskowych zwierzęta mogą być karmione na wybiegach. Do transportu pasz stosuje się wówczas z zasady nadżłobowe przenośniki taśmowe lub ślimakowe bądź różne ich zespoły. Stosowanie w bydynku stacjonarnych przenośników pasz umożliwia nie tylko zmniejszenie niezbędnej jego szerokości technologicznej dzięki likwidacji korytarzy paszowych, ale stawia też odrębne wymagania konstrukcyjne w odniesieniu do stropów oraz narzuca schemat rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń i wzajemnego ich usytuowania. W krajowej praktyce inwestycyjnej przenośniki stacjonarne w budynkach dla bydła mają charakter prototypowy. Najszerzej stosowany jest żłobowy przenośnik taśmowy; jego konstrukcja jest w dalszym ciągu doskonalona. Powszechne stosowanie pasz gospodarskich w żywieniu bydła oraz brak rozwiniętej produkcji urządzeń ogranicza celowość i możliwość szerokiego użytkowania przenośników stacjonarnych. Gotowe rysunki budowlane wyprzedawane i przygotowane w naszej przedsiębiorstwie to najważniejsza inwestycja - oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Zakup rysunku świadczy niedrogą modłę lokaty, a dzięki temu jest to najwięcej skuteczny sposób odziewania w nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, ochoczo przekażemy więcej wiadomości na przedmiot naszej podaży. Jednocześnie meldujemy, że nasza kompania często świadczy pomoce w kosztach promocyjnych - pożądamy o telefon aby dowiedzieć się więcej.