Obory
gospodarka

Obory

Ze względu na sposób utrzymania bydła rozróżniamy obory uwięziowe i wolnostanowiskowe. Obory uwięziowe. W praktyce inwestycyjnej obory uwięziowe wykonuje się jako dwu-, cztero- lub wielorzędowe dla stad liczących do 240 krów. Przy większej koncentracji zwierząt niż 350 szt. z reguły stosuje się chów wolnostanowiskowy. Szerokość legowiska również zależy od wielkości zwierząt, z tym jednak, że dla krów o masie ciała do 600 kg przyjmuje się 105—110 cm, a dla cięższych 110—120 cm. Stosowanie szerszych stanowisk nie jest celowe, gdyż zwierzęta mogłyby ustawiać się ukośnie w stosunku do żłobu i zanieczyszczać legowiska. Nachylenie powierzchni legowiska w kierunku płyty gnojowej powinno zapewniać jedynie spływ cieczy, np. z uszkodzonego poidła na stanowisku średnim. Wykonywanie spadu większego niż 2% jest niewskazane ze względu na wpływ na zdrowie zwierząt. Częścią składową stanowiska jest uwięź, utrzymująca zwierzę w pozycji określonej przez system utrzymania. Uwięź połączona jest z drabiną paszową. Uwięzi luźne, stosowane na stanowiskach długich i średnich, składają się z łańcucha o trzech końcach, z których jeden mocowany jest przy żłobie, a dwa pozostałe obejmują szyję krowy i łączone są na-zatrzask lub przewleczkę. Mogą być używane w tym celu również naszyjniki pasowe, zakładane doraźnie lub noszone stale przez zwierzęta. Na stanowiskach średnich może być stosowana również uwięź czterokońcowa. Łańcuchy mocujące przesuwają się w górę i w dół po słupkach przegrody, a dobór ich długości decyduje o swobodzie ruchu zwierzęcia. Zrobione szkice budowlane sprzedawane i przyrządzane w naszej kompanii to najważniejsza lokata - oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Zakup schematu stanowi taniutką odmianę inwestycji, a dzięki temu jest to najbardziej sprawny sposób wyposażenia w nieruchomości. Zapraszamy do dotyku z naszą kompanią, chętnie udzielimy więcej wiadomości na przedmiot naszej podaży. Jednocześnie raportujemy, że nasza spółka często świadczy posługi w kosztach promocyjnych - żebrzemy o telefon żeby dowiedzieć się więcej.