Dlugosc kanalu
gospodarka

Dlugosc kanalu

ej do zastosowania bez naruszania zasad posadowienia konstrukcji budynku. Wraz ze wzrostem długości kanał musi być głębszy. Dno jego powinno być płaskie, a u wylotu należy wykonać próg wysokości 15—20 cm w celu utworzenia na dnie warstwy płynnej frakcji gnojowicy, sprzyjającej spływaniu stałej frakcji odchodów. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy na dno kanału wlać wodę, aby utworzyła warstwę grubości co najmniej 10 cm. Przy wysokim poziomie wody gruntowej wykonywanie kanałów do samospływu ciągłego gnojowicy nie jest uzasadnione ekonomicznie, a przy tym trudne pod względem technicznym. W takich wypadkach bardziej właściwe będzie instalowanie w kanałach zgarniarek mechanicznych; kanały mogą być wówczas o połowę płytsze i znacznie dłuższe. Można stosować również zgarnianie powierzchniowe. Obecnie stosowane są: przenośniki typu delta, o długości pętli do 200 m i szerokości zgarniania od 70 do 300 cm; przenośnik taki może pracować zarówno w przestrzeni podrusztowej, jak i na powierzchni; przenośniki płynnego obornika TO-45 N i TO-75 N, o długości łańcucha pociągowego 45 lub 75 m i szerokości roboczej od 80 do 280 cm; przenośniki płynnego obornika TO-45 N i TO-75 N, o długości łańcucha 100 lub 160 m i szerokości roboczej od 80 do 280 cm; przenośniki o ruchu posuwisto-zwrotnym, długości do 78 m i szerokości: z jednostronnymi łapami zgarniającymi — 73—93 cm lub z dwustronnymi — 140—180 cm. Tyle zarysy budowlane sprzedawane i przygotowane w naszej przedsiębiorstwu to najkorzystniejsza inwestycja - oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Zakup rysunku stanowi taniutką kondycję lokaty, a dzięki temu jest to najwybitniej efektywny sposób odziewania w nieruchomości. Zapraszamy do dotyku z naszą firmą, chętnie przekażemy więcej informacji na temat naszej propozycje. Jednocześnie komunikujemy, że nasza spółka z o.o. często świadczy pomoce w wartościach promocyjnych - nagabujemy o telefon ażeby dowiedzieć się więcej.