Ciag paszowy
gospodarka

Ciag paszowy

Podstawowym warunkiem prawidłowości rozwiązania ciągu paszowego dostosowanego do użycia wózków jest prostoliniowość układu komunikacyjnego. Korytarz paszowy powinien przebiegać przez budynek w linii prostej i mieć powierzchnię gładką, bez wzniesień, progów i uskoków. Ogólnie przyjmuje się, że szerokość korytarza paszowego przystosowanego do przejazdu wózkiem ręcznym powinna wynosić 120 cm, wózkiem akumulatorowym — 150 cm, a przyczepą ciągnikową lub wozem paszowym — 210 cm. Od tych wymiarów czynione są w praktyce niewielkie odstępstwa w wyniku różnic w usytuowaniu poziomu korytarza w stosunku do poziomu legowiska oraz przyjętego profilu żłobu i korytarza. Poziom korytarza paszowego może znajdować się na wysokości płyty legowiska lub być zrównany z poziomem krawędzi żłobu. W małych budynkach mogą być stosowane układy jednorzędowe, a wówczas korytarze paszowe są przyścienne. Przy stosowaniu żywienia opartego na kiszonkach, sianie i paszy treściwej oraz poideł automatycznych nie ma potrzeby wykonywania żłobów o bardziej skomplikowanym profilu. Żłoby tradycyjne miały kształt dostosowany do skarmiania okopowych, sypkich pasz treściwych oraz do pojenia zwierząt. Dawny typ żłobu powinien być stosowany tylko w przypadku żywienia bydła paszami płynnymi, np. wywarem gorzelnianym. Tyle schematy budowlane sprzedawane i preparowane w naszej przedsiębiorstwie to najważniejsza lokata - ekonomizacja zarówno czasu jak i pieniędzy. Zakup modelu stanowi niezbyt kosztowną modłę lokacie, a dzięki temu jest to najwięcej zdolny sposób wkładania w nieruchomości. Zapraszamy do związku z naszą kompanią, chętnie przekażemy więcej wiadomości na przedmiot naszej podaży. Dodatkowo instruujemy, że nasza spółka akcyjna często świadczy pomoce w kosztach promocyjnych - pragniemy o telefon ażeby dowiedzieć się więcej.